“Me gusta que los planes salgan bien”

o veciño denfrente

landin

Barro, o chiringuito que Blandín segue a precisar

o veciño denfrente
?????????????

?????????????

Como unha imaxe vale máis que mil palabras, aquí tedes, condensado nunha foto, por qué Barro segue a precisar de Landín:
Galpóns, desmontes, contenedores de lixo, murallóns, cables e coches aparcados en calquera sitio, o Camiño de Santiago e o patrimonio desatendidos…
O certo é que non é Barro o que precisa a Landín, senón Landín quen precisa a Barro. Non ten outra explicación querer chegar ós 70 BLOQUEando ​ós que veñen detrás.
No SERGAS téñeno claro, e por eso o mandaron xa para a casa: detrás ven xente nova e capaz que demanda o seu lugar na vida e no traballo.
Resulta lastimosamente desesperado ter que recurrir ó “paternalismo” para pedir o voto: “Sen min non sodes ninguén”. Calquera pai sabe que chega un momento no que hai que deixar voar solos ós fillos.
Os que vimos o debate no Canal Rías Baixas démonos conta de que Landín xa non é quen de controlar ó seu subconsciente, e que as verdades escápanselle con incontinencia entre cada intento frustrado de enmerdar ós demáis co xogo sucio doutros tempos, que xa non lle funciona.
O mesmo subconsciente que se revela no lema da súa campaña: Non é Barro quen necesita a Landín, senon Landín quen non pode vivir sen Barro. E menos agora que veñen moitos gastos por diante.
Como berraban hai máis de 25 anos os veciños daquel pobo manchego de “Amanece que no es poco”:
“…Alcalde, Alcalde… todos somos contingentes, pero tú eres necesario…”

A Lista

o veciño denfrente

Xa dixo Landín o outro día na entrevista que o programa era o de menos, como a lista.

A súa lista, ó fin e ó cabo, non deixa de ser un trámite accesorio para salir elexido él, que se basta e se sobra solo para levar control (e conta) de todo. Así que tanto ten que a faga o Pai, o Fillo ou o Espíritu Santo…

1

Jodeuno Rueda co lema da campaña  “Elixe Futuro”, porque o pilla xubilado e os anos non pasan en balde, así que terá que continuar con eso de inventarse él un lema propio (¿”Non deixes de elexir pasado”?).

Tamén o joderon coa leria do aforro enerxético, porque desta volta terá que cambiar a bombillería toda que colgaba por San Antoniño por luces LED, que consumen menos pero teñen máis colorido.

A culpa é vosa, que non valedes para nada, e por iso non ten recambio (él, as luces sí).

Voltando á lista, extrañoume que o dous non fose Moreira, que levaba semanas pregonando por Curro que ese posto era seu, para así quedar de alcalde en canto se retirase Landín.

Polo demáis, o habitual: xente obedente e servil, ó servicio do superintendente, ben aprendidos (e maís agora, con Faustino como exemplo de onde poden rematar os que pretendan brillar con luz propia…).

Na entrevista tamén deixou claro que considera que, gracias ós seus gobernos, en Barro ninguén vive por enriba das súas posibilidades e que, como sodes tan bos, vaivos facer un auditorio.

Para completar a miña valoración, compartirei con vos esta serie de imaxes que me viñeron á cabeza ó ver a lista:

2

3

4

5

 (Debo engadir que, ó ver os dous primeiros postos, véuseme á cabeza aquel famoso anuncio de  …)muebles mendoza

 

Xogo de Tronos

o veciño denfrente

juego de tronos

Regreso al Futuro

o veciño denfrente

Situádevos: estrada de Perdecanai.

“O certo é que a día de hoxe non están feitas nin a metade das obras previstas, e aquelas zonas onde se ampliou o ancho da calzada están a causar graves problemas de seguridade e incomodidade para os veciños e usuarios de dita estrada (as chuvias arrastran a terra para o medio da calzada e, nalgúns sitios, estreitouse a zona asfaltada provocando máis riscos para a circulación de vehículos, os postes de Fenosa e Telefónica atópanse no medio da zona explanada, o que representa tamén un grave perigo).

Os terreos necesarios para a ampliación de dita estrada están sendo cedidos polos propietarios dos mesmos a cambio da construción de muros e da reposición de servizos nas súas propiedades, pero estas veciños, despois de facilitar as obras da estrada, atópanse con que teñen que padecer as molestias desta paralización e da demora en adecentar os espazos xa ampliados.”

Por este texto non pasa o tempo, porque foi escrito hai sete anos (no ano 2008).

Forma parte da moción presentada no seu momento polo BNG e rexeitada polo PP.

Sete anos e eu teño que ir facendo slalom para non bater cos postes. O responsable de vías e obras do Concello de Barro debe ter postefilia, síndrome de dióxenes cos postes ou terror a perder o fío… non sei… pero facédello mirar.

“estase pensando en darlle a esta estrada o mesmo tratamento que as obras feitas na Estación de Portela, e dicir, colocación de aceras e as redes básicas para os servicios”

¿Onde meteron os cartos que, desde 2013, se anuncian no cartel?

http://pontevedraviva.com/xeral/7550/deputacion-perdecanai-iglesia-barro/

Ahí vai a moción completa. Digna do “Día da Marmota” (por non chorar):

Durante o ano 2007, a Deputación comezou as obras da primeira fase de ampliación e mellora da estrada provincial que conecta a N-550 coa igrexa de Perdecanai.

Ditas obras foron paralizadas a finais do 2007 (segundo información do goberno municipal de Barro, por ter rematado o orzamento previsto para esa primeira fase das obras).

O certo é que a día de hoxe non están feitas nin a metade das obras previstas, e aquelas zonas onde se ampliou o ancho da calzada están a causar graves problemas de seguridade e incomodidade para os veciños e usuarios de dita estrada (as chuvias arrastran a terra para o medio da calzada e, nalgúns sitios, estreitouse a zona asfaltada provocando máis riscos para a circulación de vehículos, os postes de Fenosa e Telefónica atópanse no medio da zona explanada, o que representa tamén un grave perigo).

Os terreos necesarios para a ampliación de dita estrada están sendo cedidos polos propietarios dos mesmos a cambio da construción de muros e da reposición de servizos nas súas propiedades, pero estas veciños, despois de facilitar as obras da estrada, atópanse con que teñen que padecer as molestias desta paralización e da demora en adecentar os espazos xa ampliados.

Por todo o exposto, o Pleno do Concello de Barro acorda aprobar a seguinte MOCIÓN:

1) Dirixirse á Deputación Provincial para solicitar a reanudación das obras da E.P. 0525 en Perdecanai.

2) Se os problemas orzamentarios ou técnicos non permitisen a inmediata realización das obras en todo o trazado, solicitar que se proceda de forma inmediata a rematar a ampliación do treito comprendido entre Canai e A Igrexa (que é onde se actuou até o momento), procedendo a botar unha capa de asfalto no xa explanado e retirar os postes de Fenosa e Telefónica situados neste treito.

IINTERVENCIÓNS:

Sr. Alcalde, aclara que o seu grupo vaise opoñer á moción.

Sr. Fernández Abraldes, sinala que xa en novembro do ano 2007 había preguntado polo remate da Estrada Provincial á Igrexa de Perdecai e o Sr. Alcalde había dito que estaba pendente o remate da consignación no orzamento da Deputación para o ano 2008, recorda ademais que non está habendo problemas para a cesión dos terreos e remata a súa intervención solicitando que de forma urxente se execute o asfaltado do firme para evitar que a calzada sexa invadida pola area e pide a retirada dos postes do tendido eléctrico.

Sr. Alcalde, que se plantexaron problemas en canto a disponibilidade dos terreos e que sobre todo estase pensando en darlle a esta estrada o mesmo tratamento que as obras feitas na Estación de Portela, e dicir, colocación de aceras e as redes básicas para os servicios.

Sometido a votación a aprobación da moción  da o seguinte resultado:

7 VOTOS EN CONTRA; votan Sres.

Roig Olona (PP),

Fontán Outón (PP),

Cons Calvo (PP),

  1. Rivas Reboredo (PP),

Iglesias González (PP),

Magariños Pasarín (PP) e

Sr. Alcalde (PP)

e 3 VOTOS A FAVOR; votan Sres.

Fernández Abraldes (BNG),

Castro Calviño (BNG) e

Canay Pintos (PSOE).

Explicación de voto do Sr. Alcalde: que o seu grupo vota en contra da aprobación da moción porque pretende darlle a esta estrada o tratamento de travesía urbana con dotación dos servicios básicos e resolver a disponibilidade dalgúns terreos mediante expropiación.

Xa está: sodes libres…

o veciño denfrente
faustino batallan
Decreta Faustino que Barro non é Europa.
Éche o que teñen os que viven do conto: que pensan que os cartos os regalan. Que Europa sólo trae, sen levar nada…
A él funciónalle, pero debe pensar que montar Deputacións é igual que montar asociacións: que fas unha con tres colegas e xa lle das excusas a algún organismo para pagarche os favores.
O único que non lle costa nada, a ningún veciño, é calibrar as motivacións deste figura. Con xente coma él hai partes do voso presidente provincial que brillan máis que a súa calva.

Viveiros e vivarachos

o veciño denfrente

Non entendades mal: non poden inaugurar obras rematadas, pero a lei non di nada de inaugurar obras sen rematar, debuxos, realidades virtuais ou primeiras pedras.

viveiro

landin

http://pontevedraviva.com/xeral/18983/vivero-empresas-barro-meis-albergara-16-emprendedores-verano/
A ver se o entendín ben: vanse gastar 2.500.000€ (670€ por veciño; multiplica polos que sodes na casa) en construir un edificio para poñer ó servicio de 16 emprendedores 16 en ciclos de dous anos…

…é dicir, que sen ter en conta os gastos de amoblamento, consumos e mantenemento do edificio, nun ciclo de dez anos pensan invertir maís de 15.500€/ano en cada un dos 16 emprendedores…

Brillante… moi brillante… Xa poden crear emprego en Barro eses emprendedores para merecer tantos cartos.

Estaremos atentos a ver quen son os afortunados seleccionados dos que sen dúbida dependerá o futuro do concello…

Entretanto, a ver se alguén explica por qué no cartel pon Barro-Meis se está construido en Barro con cartos de Barro. Non sei vos, pero eu non vexo a Jose Luis na foto…