OFERTA DE EMPREGO EN BARRO

CAN PERDIDO NA PORTELA

Can perdido ou abandonado na Portela, mais información no 655612720

OFERTA DE EMPREGO EN BARRO

https://emprego.xunta.es/openampro/UI/Login?goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home

D.E.P. Dña. ROSA VARELA MAGARIÑOS

O prazo para limpar o monte privado esgótase 🔥🔥

🌲 🌳 Bando sobre a Lei 3/2007 de Prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia, que afecta ás persoas propietarias de parcelas ou terreos situados en solo urbano, urbanizable ou núcleo rural.

AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL EXERCICIO 2021

D.E.P.D. EVARISTO MILLAN GARCÍA

D.E.P.D. ANTONIO LESTON FERNÁNDEZ

FORMACIÓN GRATUITA EN BARRO

OFERTA DE EMPREGO EN BARRO

Barro suma semanas sin registrar casos de Covid19

Arquivada a denuncia do PP contra o alcalde de Barro polas obras da piscina municipal

Cambados homenaxea ao capitán da Garda Civil Santiago Romay

OFERTA DE EMPREGO EN BARRO

https://emprego.xunta.es/openampro/UI/Login?goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home

D.E.P. DOÑA AURORA SOMOZA BELOSO