SERVIZO GRATUÍTO PARA DESCARGAR E IMPRIMIR TAREFAS ESCOLARES

Servizo para todas aquelas familias que precisen descargar e imprimir as tarefas escolares dos seus fillos/as e non poidan facelo dende o seu domicilio.
Omix Barro

FB_IMG_1585761377445

ACTUACIÓN DE DESINFECCIÓN NO CENTRO DE SAUDE

FB_IMG_1585761127480

AXUDA EXTRAORDINARIA PARA COMENSAIS DE COMEDORES ESCOLARES COA CONDICIÓN DE GRATUÍTO OU SEMIGRATUÍTO DUN EURO

Para familias con condición previa de comensal gratuíto ou semigratuíto dun euro.

Prazo: 31/03/2020 – 06/04/2020

-As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

-Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

-As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, os centros con comedor escolar habilitarán un horario especifico que anunciarán ás familias.

-Alternativamente, para o suposto de que non sexa posible obter mecanismos de identificación (FNMT ou Chave365), arbitrarase un sistema de captura das solicitudes nos centros educativos con identificación do solicitante a través de medios electrónicos ou telefónicos. Esta posibilidade anunciarase a través do portal educativo e dos portais dos centros educativos.

-A solicitude será única por cada familia e incluirá a totalidade das fillas e dos fillos escolares de ensinanzas obrigatorias, que sexan comensais gratuítos e semigratuítos dun euro no comedor escolar xestionado pola consellería nun centro de ensino público.

Máis información e solicitude no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601B&ano=2020&numpub=1&lang=es

descarga

O CONCELLO APROBARÁ MEDIDAS ECONÓMICAS DIRIXIDAS A AQUELES SECTORES MÁIS PREXUDICADOS

_20200331_180701FB_IMG_1585670768254

AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA SANITARIA

Programa de axudas de emerxencia social destinado ás familias ou persoas con dificultades económicas durante o Estado de Alarma provocado polo Covid-19.
Para a xestión das axudas deberán solicitar cita previa chamando aos teléfonos do Concello 986 617 227 ou 986 711 002.
Máis información no Bando da Alcaldía.

FB_IMG_1585670479059

Oito costureiras de Barro e Romai únense para fabricar gorros e máscaras caseiras

Avalancha de peticións dos concellos ás axudas extraordinarias da Deputación pola crise sanitaria