Fomento deixou sen gastar o pasado ano o 98% do orzamento da circunvalación e a A-57

PORTADA faro-de-vigo

Aínda que 2013 foi o exercicio no que o Ministerio de Fomento levou a cabo as primeiras fomento-dejoexpropiaciones de terreos para a futura circunvalación da cidade de Pontevedra, a autovía A-57 entre a contorna de Vigo e Curro (Barro), na que se integrará esta rolda apenas rexistrou avances o pasado ano, polo menos no apartado presupuestario. O Ministerio de Fomento acaba de admitir, nunha resposta no Congreso a deputados do PP, que ao longo de 2013 (ata o 31 de outubro) só gastara 80.343 euros nesta autovía do total de 6.288.500 euros presupostos ao comezo do exercicio.

Así mesmo, de todos os seus vellos proxectos viarios no municipio (que ademais da circunvalación e a A-57 incluía a remodelación do nó de Ou Piñeiro e o estudo para mellorar o nó de Bombeiros), o gasto real foi de 1.143.865 euros, sobre un orzamento global inicial de 8.468.500, é dicir, que o 87% desa cantidade quedou sen gastar.

Os datos figuran nun informe que o Goberno central entregou no Congreso a deputados do PP como Paz Lago e Telmo Martín. Nesa resposta explícase que os 8,5 millóns son “os créditos iniciais correspondentes aos proxectos que se asignaron a Pontevedra no anexo de investimentos dos Orzamentos Xerais do Estado de 2013”, mentres que 1.143.865 euros é o “importe de obrigacións recoñecidas” no mesmo territorio.

O listado inclúe un total de nove actuacións viarias en Pontevedra ou moi vinculadas á cidade. A de maior cuantía é o tramo Vilaboa-A Ermida da A-57, que corresponde o primeiro trazado da circunvalación. Para o ano pasado reserváronse catro millóns de euros, pero ata o 31 de outubro só recoñecéronse obrigacións por 64.039 euros, o 1,6%. Iso si, o ministerio comezou en 2013 a expropiación dos terreos en Vilaboa, Canicouva, Tomeza e Marcón, pero os primeiros pagos efectivos non se realizarán ata dentro de varias semanas, xa en 2014.

O segundo capítulo en importancia é a remodelación do nó de Ou Piñeiro, unha obra xa executada e que en 2013 tiña consignados 2.160.000 euros. Nesta actuación as obrigacións recoñecidas sumaron 1.063.521 euros, cifra á que se podería engadir o que se houbese gastados nos dous últimos meses do exercicio, que non figuran no listado entregado no Congreso.

O terceiro proxecto no que houbo algún gasto foi o estudo informativo para prolongar a futura circunvalación desde Pontevedra ata Barro. Cunha previsión de gasto de 38.500 euros, empregáronse finalmente 16.305.

http://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2014/02/13/fomento-dejo-gastar-pasado-ano/966420.html

A Diputación súmase a Concello e Xunta ao pedir a Fomento que a A-57 conflúa no nó de Curro

PORTADA faro-de-vigo

A Xunta de Galicia, a Diputación e os concellos de Pontevedra e Barro van facer fronte diputacion común para que o Ministerio de Fomento modifique a alternativa que elixiu inicialmente para o tramo da A-57 entre Pilarteiros (Xeve) e Barro, a autovía que completará a circunvalación de Pontevedra ata Curro.

Así se desprende do acordo adoptado onte pola Xunta de Goberno da Diputación na que se reafirma a aposta deste organismo por unha alternativa de trazado a este vial que o conecte directamente co enlace de Curro e a AP-9 (alternativa 5), en lugar da que defende o Ministerio que desemboca na estrada de Vilagarcía (opción CO-3). Tras analizar o estudo informativo sometido polo Ministerio a información pública e no que se definen estas cinco alternativas, a administración provincial sumouse onte ás anteriormente citadas ao sinalar que a alternativa 5 é a “opción prioritaria para garantir as mellores comunicacións na provincia e a conexión entre as principais vías existentes nesta zona” e recomenda a súa elección por parte Fomento.

O informe provincial, do mesmo xeito que xa o recollía antes o elaborado pola Xunta, destaca que a alternativa 5 coincide nun 80% coa proposta que defende Fomento “coa vantaxe engadida sobre esta de permitir unha mellor conexión das distintas vías que conflúen en Curro e, en consecuencia, un mellor reparto dos tráficos”. E é que tanto Xunta, como Diputación e concellos de Barro e Pontevedra piden que o último tramo da A-57 entre Pilarteiros e Barro prolónguese ata o nó de Curro “formando un nexo común no que o tronco da A-57 únase coa autovía de Ou Salnés e forme un enlace coa AP-9 no ramal de dobre carril que comunica a autovía de Ou Salnés co enlace de Curro”. De tal forma que a nova autovía quedaría directamente comunicada coa autovía de Ou Salnés e a autopista do Atlántico.

Ademais, minimizaría a afección do vial sobre a zona do polígono industrial de Outeda-Curro.

A Diputación tamén solicita a Fomento que se definan os gálibos nalgúns viaductos que permiten á nova infraestructura sortear viales de titularidad provincial como o que une Xeve e Amil ou Gato Morto e Ou Pontillón do Castro.

Oitenta e cinco parcelas sobrantes do nó de Curro poderán ser recuperadas polos seus propietarios

la voz

A construción do nó viario de Curro -no que conflúe a Autovía do Salnés, a macronudo futura  autovía a de Vilagarcía, a estrada PO-531 e a autoestrada- ocupou menos chan do proxectado inicialmente. Este terreo foi expropiado no ano 2008 e agora «despois de finalizada dita obra, parte dúas terreos expropiados inicialmente xa non son necesarios para ou fin para ou cal foran expropiados e procede que sexan desafectados do proxecto», segundo consta na resolución publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia por parte da Axencia Galega de Infraestruturas. O Concello de Meis solicitou en decembro que estes terreos sexan desafectados para poder utilizalos, no futuro, para ampliar o polígono industrial de Barro-Meis pero, antes, é preceptivo abrir un procedemento para darlle opción aos propietarios orixinais a recuperar as parcelas, previo pagamento dunha indemnización. Este terreo está catalogado como chan urbanizable industrial, o cal limita a marxe de manobra dos particulares. En total son 85 parcelas as desafectadas, moitas das cales pertencían á comunidade de montes, situadas na súa maioría no termo municipal de Meis.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/05/15/ochenta-cinco-parcelas-sobrantes-nudo-curro-podran-recuperadas-propietarios/00031368631845135718648.htm?idioma=galego

O Pleno ratificará o luns o seu visto bo á proposta para prolongar a A-57

diario_pontevedra.750

PONTEVEDRA. A Corporación municipal ratificará o luns, nun Pleno extraordinario, o acordo alcanzado polos tres lores bnggrupos de comunicar ao Ministerio de Fomento que a alternativa elixida para a prolongación da autovía A-57 no seu tramo entre Pilarteiros e Barro, así como a súa conexión coa AP-9 en Curro, coincide coa consensuada pola Corporación local.
BNG, PSOE e PP coinciden en que a formulación realizada estímase como o máis adecuado para conectar a circunvalación de Pontevedra co enlace de Curro e darlle continuidade coa AP-9 e a restante rede viaria. En todo caso, no escrito de alegaciones que se remitirá a Fomento, inclúese un informe do enxeñeiro da Oficina Técnica de Medio Ambiente que suxire que se teña en conta a alternativa denominada C-5 para realizar o entronque en Curro, que pasaría entre o nó de Curro e o peaje da autopista, causando unha menor afección.
O concelleiro de Infraestruturas, Cesáreo Mosquera, xa explicou tras analizar o proxecto que as afecciones non serán moi significativas no concello de Pontevedra.

A Xunta pide a Fomento que reformule a conexión da A-57 no enlace de Curro

A Xunta de Galicia estudou as cinco propostas deseñadas polo Ministerio de Fomento para o proxecto de prolongación da autovía A-57 no tramo Pilarteiros – Barro e conexión coa AP-9 en Curro e propón a Fomento que elixa a denominada alternatva C-5, que permitiría que a A-57 tivese continuidade como autovía ata Sanxenxo (a través da AG-41), mediante a conexión co ramal existente entre a AP-9 e o enlace de Curro.

Esta resposta a Fomento realizouna a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a través da Axencia Galega de Infraestruturas. O departamento autonómicoinforma favorablemente a esta alternativa dentro do proceso de información pública do estudo informativo no que se definen cinco alternativas para o proxecto. O período de exposición comezou o 2 de marzo e solicita informe da Administración autonómica.

A Axencia de Infraestruturas considera a alternativa C-5 “é máis favorable para os intereses da comunidade galega” que a proposta polo Ministerio (denominada CO-3) xa que “resolve de xeito máis satisfactorio a conexión coa rede de estradas que conflúen no nó de Curro, permitindo ademais un reparto máis equilibrado dos tráficos“.

Dende a Xunta salientan que esta alternativa C-5 coincide no 80% do trazado coa proposta polo Ministerio (CO-3), separándose dela no treito final de confluencia co Enlace de Curro.

Ao mesmo tempo, no informe elaborado pola Axencia Galega de Infraestruturas recóllese que a alternativa C-5podería aínda ser mellorada no seu treito final en Curro habilitando un ramal directo para os movementos entre a AP9 e a AG-41 (Autovía do Salnés).

ag57

A Xunta incluirá na PO-531 en Barro un paso inferior para peatones e vehículos agrícolas

faro de vigo
Ou delegado territorial dá Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís,alcalde de meis e touris visitou esta mañá ou concello de Barro co obxectivo de analizar, xunto ao alcalde do municipio, Jo.é Antonio Landín Eirín, a solicitude exposta polos veciños de Curro para a instalación dun paso inferior entre Currás e Bretoña que permita atravesar a PO-531 que une Pontevedra e Vilagarcía.

Na visita estivo acompañado polo xefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Jo.é Luís Díez, e .escnicos municipais, así como responsables dous veciños desta parroquia de Barro.

Cores Tourís comprobou sobre ou terreo ou lugar onde se executaría este paso inferior que permitiría enlazar lestes dous lugares e a propia PO-531 e que facilitaría a seguridade viaria aos residentes, xa que serviría tanto para peatones como para vehículos agrícolas, “nunha zona do concello de Barro non que ten un forte peso económico ou sector agrícola”, dixo Tourís.

Ou paso subterráneo contaría cunha lonxitude total de 40 metros e un ancho de sete. A súa altura roldaría vos 6 metros.

A maiores, ou delegado territorial ta.esn recolleu a solicitude do alcalde do municipio en relación a ejecución dunha senda peatonal para este tramo. “Deste xeito completaríanse as medidas de seguridade viaria que se van a poñer en marcha nesta estrada por parte dá Xunta”, explicou Landín Eirín.

Estas obras incluiríanse dentro do proxecto de reforma dá PO-531 que enlaza Pontevedra co nó de Curro. Nestes momentos, en relación a esta infraestructura, estase redactando ou proxecto de trazado e impacto ambiental dá conexión norte de Pontevedra. Segundo avanzou ou delegado territorial, neste momento está sendo redactado ou estudo de tráfico que permitirá determinar a solución final na PO-531 e ou orzamento dás actuacións aínda que se está priorizando a variante de Alba.

A tramitación aínda pendente para a variante de Alba impide iniciar as súas obras antes de 2014

faro de vigo

Mentres o Concello xa ten asinado coa Diputación un convenio de 2,4 albamillóns para executar no prazo máximo de dous anos e medio o arranque Sur de róldaa urbana, o tramo Norte de leste mesmo vial, denominado Variante de Alba e que proxecta a Xunta desde fai meses, aínda deberá agardar polo menos ata 2014 para que comece o seu ejecución. Este segundo vial deséñase como unha conexión entre as estradas de Vilagarcía (PO-531) e de Santiago (N-550) que sirva de alternativa á sinuosa e angosta PO-225.

Aínda que a Axencia Galega de Infraestruturas (AGI) dispón do estudo informativo desde finais do pasado ano, polo momento aínda non comezou o seu tramitación pública. Segundo admitiu onte a Consellería de Medio Ambiente, ata dentro dun mes, como mínimo, non se procederá a someter ao trazado ás consultas ambientais obligatorias, e aínda despois, sen un calendario determinado, aínda terá que superar a exposición ao público para posibles suxestións e alegaciones. Todo iso, á marxe da licitación e outros procesos, supón varios meses de tramitación que impiden iniciar as obras en 2013 como anunciara a consellería nalgunha ocasión.

A Variante de Alba apareceu por vez primeira nas previsións económicas da Xunta nos Orzamentos de 2013, aínda que cunha escasa partida de 20.000 euros e unha reserva de oito millóns para os exercicios seguintes.

Fai máis de catro meses, en novembro pasado A AGI ultimaba o deseño final desta variante de Alba xa que para entón xa dispoñía de todas as alternativas de trazado posibles e traballaba na elaboración dun estudo de tráfico para elixir a solución final. Este vial, situado ao Norte da cidade, servirá de alternativa á PO-225, unha inadecuada estrada que cruza baixo a vía do tren, punto onde foron frecuentes os accidentes de camións debido ao seu gálibo. De feito, no estudo das alternativas se ha ter en conta que o paso do tren transformouse agora polas obras do Eixe Atlántico de alta velocidade ferroviaria.

Esta variante é unha vella reivindicación do goberno local pontevedrés, que sempre presentou ese trazado de menos dun quilómetro como o primeiro tramo da denominada “rolda urbana”. Con todo, a Xunta sempre quixo fuxir desa denominación municipal, ao tratarse dunha estrada convencional, aínda que o percorrido é similar ao proposto polo Concello. Ademais, o seu desenvolvemento vinculouse á reforma da PO-531.

A redacción do proxecto de trazado e de impacto ambiental foi adxudicado pola Xunta en xuño pasado á consultora Ingeniería do Noroeste SL por 58.650 euros e un prazo de ejecución de seis meses.

A actuación levarase a cabo ao longo de 850 metros e, segundo insiste a Xunta, complementa mellóraa da capacidade da PO-531, entre Pontevedra e Curro, que nun futuro transformarase nunha vía urbana, co obxectivo de compatibilizar o tráfico coa actividade existente nas súas marxes, O segmento que enlazará a parroquia de Alba e o nó de Curro pretende minimizar a afección ás propiedades privadas, mentres que a variante de Alba, por discorrer por núcleos máis poboados foi obxecto de especial atención por parte dos técnicos.

O deseño desta variante non implica compromiso algún por parte da Xunta para continuar o seu percorrido cara ao Sur, seguindo as propostas municipais de rolda urbana, por iso é polo que o Concello dirixise as súas negociacións respecto diso cara á Diputación.

http://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/04/17/tramitacion-pendiente-variante-alba-impide-iniciar-obras-2014/792781.html