O paro sobe un 2.66 % durante xaneiro en Barro

Segun os datos publicados polo SEPE no mes de Xaneiro o número de parados subiu en 8 persoas. Das 8 persoas novas na lista do paro en Barro aumentou en 5 homes e 3 mulleres.

O numero total de parados é de 309, dos cales 146 son homes e 163 mulleres.

As persoas maiores de 45 anos con 155 parados son o grupo de idade mais afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 135 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 19 parados.

Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior numero de parados existe no municipio con 201 persoas, seguido da construción con 35 parados, a industria con 32 parados, a agricultura con 24 parados e por ultimo as persoas sen emprego anterior con 17 parados.

paro en barro

A comarca de Pontevedra baixa dos 19.000 desempregados, dos que 8.254 residen na cidade -A melloría prodúcese en cada un dos 14 municipios da área

O mercado laboral de Pontevedra e a súa comarca dá os seus primeiros síntomas positivos en sete meses. A melloría do sector servizos e as contratacións vinculadas á Semana Santa impulsaron en todos os municipios a primeira melloría significativa desde que concluíu a campaña estival. Despois dun descenso do desemprego que resultou simbólico en febreiro, o mes de marzo logra deixar por baixo dos 19.000 a lista de demandantes de emprego nos 14 municipios da zona, dos cales 8.254 residen na cidade.

A elevada repercusión que o sector terciario ten na economía desta parte da provincia evidénciase neste descenso. A capital e a súa contorna lograron adelgazar en 677 o número de persoas en busca de emprego con respecto a febreiro. Case dúas terceiras partes (404) estaban precisamente ligadas a hostalería, turismo e demais actividades dese ramo, algo que parece estar estreitamente relacionado cos traballos temporais iniciados nas últimas semanas do mes para atender a elevada afluencia de visitantes que se rexistraron nestas últimas vacacións que a patronal turística cualificou como “excelentes”.

Os servizos reduciron por tanto a listaxe de demandantes de emprego, aínda que se manteñen como principal causa dos elevados rexistros da comarca. Dos 18.959 parados que recoñece o Servizo Público de Emprego, un total de 11.885 figuran na casa deste sector, mentres que 2.663 correspóndense coa construción (-171), 2.044 coa industria (-80) e 42 con agricultura e gandería (-1). Os parados incluídos no epígrafe “sen emprego anterior” tamén se reducen ata os 1.637 (-3).

A baixada é xeneralizada. Non só no referente aos distintos sectores, senón tamén a todos os municipios que integran a comarca pontevedresa. Sanxenxo e Barro son os concellos que mellor comportamento tiveron ao longo deses 31 días, posto que o número de desempregados reduciuse en ambos os caso nun 8,32 por cento. No primeiro dos casos pasouse dos 1.815 parados que había en febreiro a 1.664 cos que terminou marzo. No segundo, a redución foi desde 421 a 386. A outra cara da moeda represéntana concellos como Ponte Caldelas, Marín ou a propia cidade do Lérez. En ningún destes casos o descenso mensual do paro superou o dous por cento. Na localidade do Verdugo a caída foi só dun 1,02 por cento, de 686 a 679; mentres que na vila portuaria a variación foi de -1.94% (de 2.423 a 2.376). Pontevedra ten agora 155 parados menos que a finais de febreiro, experimentando unha baixada do 1,85 por cento.

O caso da capital representa, a pesar de ser unha das evolucións menos esperanzadoras da comarca, a primeira caída significativa do desemprego do último medio ano. A cidade encadeou tras a última campaña estival unha subida de cinco meses consecutivos que lle fixeron pasar de novo o límite dos 8.000 parados. A tendencia cortouse o pasado febreiro, pero dun modo practicamente anecdótico, posto que entón o desemprego unicamente reduciuse en sete persoas.

A urbe, no entanto, mantense como o municipio no que menos se reduciu o desemprego ao longo dos últimos 12 meses se se atende aos datos oficiais que se fixeron públicos onte. Aínda que mantén a tendencia de caída do paro que se dá en todos os demais concellos da comarca, en Pontevedra a baixada foi de unicamente un 4,76 por cento. Se ao termo de marzo de 2014 había 8.666 desempregados na cidade, ese mesmo mes do presente ano concluíu cos mencionados 8.254 ou, o que é o mesmo, unha variación do -4.76 por cento. Este dato supón algo máis da metade do que se experimentou no conxunto da comarca, no que houbo practicamente un descenso de 1.700 inscritos nas listas do paro (-8.38 por cento). Todos os demais municipios da comarca mellora. A variación porcentual que se produciu durante este período de tempo. Desde o -7.97 por cento que se dá en Vilaboa (de 706 desempregados a 647) ata o case 20 por cento de redución que se produciu no municipio de Cuntis.

Construción, líder anual

En canto ao comportamento dos diferentes sectores na comarca durante as últimas 12 mensualidades, os servizos pasan a un segundo plano no que a repercusión sobre a baixada do paro refírese. É a construción, que nun ano reduciu o desemprego de 3.380 persoas a 2.683 (-697), a actividade que liderou a loita contra o desemprego na comarca.

Durante este tempo o sector terciario só foi capaz de reducir 466 anotados das listas a pesar de partir dun número moito máis avultado, en concreto, 12.321. A industria tamén rexistrou a finais deste marzo 374 desempregados menos que os 2.418 que había un ano antes, mentres que en agricultura e gandería a listaxe caeu desde 824 ata os 710. O grupo sen emprego anterior, pola súa banda, pasou de 1.749 a 1.637 inscritos.

http://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/04/07/empuje-sector-servicios-deja-mejores/1215619.html

paro

O paro sobe un 4.83% durante decembro en Barro

paro 2paro 1

O paro sobe en Barro un 2.88% durante novembro

paro 1

paro 2

O paro sobe na comarca lastrado polos servizos, menos en Poio e Cerdedo

la voz

O sector servizos volve ser un mes máis o principal motor do aumento rexistrado nas cifras do paro da comarca. Dos 17.558 desempregados que existen na área de influencia da cidade do Lérez, 11.140 enmárcanse nesta actividade económica, 2.380 na construción, 1.818 na industria, 1.519 carecían de emprego anterior e, para rematar, 701 na agricultura e a gandería.

Unicamente os concellos de Poio e Cerdedo líbranse do incremento nas cifras do paro, nas que protagonizan unha baixada de 27 e 2 persoas, respectivamente. Serven así de contrapunto ao aumento do resto da comarca, que sufriu un aumento de 270 desempregados en novembro respecto ao mes de outubro, un (1,56 % máis). No extremo oposto da lista, Pontevedra achega 92 novos parados (1,15 %), Sanxenxo 67 (4,12 %), Marín 57 (2,46 %), Ponte Caldelas 25 (3,64 %), Caldas 22 (2,02 %), Cotobade 17 (3,84 %), A Lama 12 (4,86 %), Barro 11 (2,88 %), Bueu 5 (0,45 %) e Campo Lameiro 5 (2,40 %).

Continuando a tónica dos últimos meses, estas cifras adquiren un carácter positivo se se comparan coas do mesmo período do ano pasado. O descenso do número de parados diminuíu un 8,07 % nos últimos doce meses, o que se traduce en 1.542 persoas menos sen emprego. O municipio no que máis se reduciu proporcionalmente é Cerdedo cun 20,69 % (actualmente ten 92), Caldas cun 15,32 % (1.111), Bueu con un 11,89 % (1.112), Barro cun 10,88 % (393), Marín cun 10,11 % (2.373), Sanxenxo cun 9,12 % (1.695) e, máis abaixo, Pontevedra cun 6,74 % (8.118).

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2014/12/03/paro-sube-comarca-lastrado-servicios-poio-cerdedo/0003_201412P3C2993.htm?idioma=galego

rajoy en paro

Corre entre os mozos unha broma acerca da suposta existencia de contratos indefinidos

la voz

A temporalidade monopoliza os 5.500 novos contratos de agosto

Corre entre os mozos unha broma acerca da suposta existencia de contratos indefinidos. Din que os hai, aínda que ninguén os viu. A pesar de non ser obxecto de broma, o certo é que resulta cada día máis difícil atopar un. E máis aínda asinalo. E que leve o nome dun. Polo menos, na comarca de Pontevedra, aínda que é unha constante en case toda a comunidade e o Estado. Proba diso é que a práctica totalidade dos contratos asinados durante o mes de agosto na área de influencia da cidade do Lérez foron de carácter temporal. Das 5.462 novas contratacións de persoal realizadas o pasado mes, 5.204, é dicir, o 95,27 %, son temporais, e menos do 5 % indefinidos.

O municipio de Pontevedra liderou o número de ambos, tanto dos de duración determinada como dos de indeterminada. De feito, preto da metade do total, 2.588 (o 47,38 %) realizáronse no municipio de Pontevedra, seguido de Marín con 1.101, Sanxenxo con 760, Bueu con 356, Poio con 208, Ponte Caldelas con 171, Moraña con 89, Barro con 60, Cotobade con 57, Cerdedo con 41, Campo Lameiro con 18, e A Lama con 13.

Dispárase o sector servizos

Por sectores, volveu destacar, cunha ampla vantaxe respecto ao resto, o de servizos, que acaparou o 81,73 % dos novos empregos da área de influencia da cidade do Lérez. Foron en total 4.464 contratos asinados en agosto, fronte aos 608 correspondentes á industria, os 277 da construción, e os 113 restantes da agricultura. Resulta curioso que, incluso no campo dos servizos, o municipio de Marín volva superar en contratación ao de Sanxenxo, con 828 fronte aos 726 do municipio turístico. Certo é que este campo laboral non abarca só a infraestrutura hostaleira, aínda que si ocupa o seu maior parte.

Estas cifras supoñen, no entanto, un notable descenso -dun 36,93 %- en comparación co mes de xullo. Os empregos relacionados coa agricultura foron os que máis sufriron o paso do ecuador do verán, xa que a diminución foi neste área do 63,9 %, mentres que no sector servizos a baixada foi do 38,5 % e na construción e industria, do 21,53 e o 17,39 %, respectivamente.

De feito, foi precisamente Sanxenxo o municipio que máis acusou a caída dun mes a outro, cun 66,52 % (1.510) menos de contratos. Pontevedra saldouno cun 17,61 % (553) de descenso e, no extremo contrario, Cerdedo destacou cun incremento do 46,43 % (13). O resto de municipios perderon entre os 697 empregos de Marín e os 9 que gañou Ponte Caldelas, pasando polos 150 que descendeu en Poio e os 264 en Bueu.

Máis industria que no 2013

Respecto ao ano pasado, as cantidades arroxan, con todo, un incremento que, no caso da comarca, suma o 4,12 %, o que se traduce en 216 contratos máis.

A industria é o sector que acapara o gran mérito do crecemento, cun 84,8 % de incremento, seguido de lonxe pola construción, cun 8,63 %, e o sector servizos, cun repunte do 1,29 %. No polo oposto atópase a agricultura, que sufriu unha caída do 55,69 % en comparación co mesmo mes do exercicio anterior.

Comarca: 5.462

Novas altas

Pontevedra acaparou case a metade das novas altas, seguida de Marín e Sanxenxo.

Julio : -36,9 %

Importante caída

O descenso no número de novos contratos estivo liderado pola agricultura.

2013: 4,12 %

Mellora interanual

A industria incrementou a súa contratación un 84,8% desde o ano pasado ao actual.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2014/09/18/temporalidad-monopoliza-5500-nuevos-contratos-agosto/0003_201409P18C3991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz&idioma=galego

jovenes-en-paro

A comarca de Pontevedra ten case mil empregos máis que en agosto do 2013

la voz

A comarca de Pontevedra atópase hoxe mellor que hai un ano, polo menos en termos de empregos barrodesemprego, nos que o número de parados diminuíu en 991 persoas (un 5,78%) desde agosto do ano pasado, quedando en 16.142. Deles, 7.765 corresponden ao municipio de Pontevedra, 2.293 ao de Marin, 1.420 ao de Poio, 1.136 ao de Sanxenxo, 977 a Bueu, 685 a Ponte Caldelas, 507 a Moraña, 421 a Cotobade, 382 a Barro, 247 A Lama, 214 a Campo Lameiro, e 95 a Cerdedo.

O da construción foi o sector que máis se beneficiou do descenso interanual do paro, con 620 persoas menos sen emprego (actualmente conta con 2.398 parados), seguido do de servizos, con 200 (e 9.766 desempregados); a industria, con 104 desempregados menos (dun total de 1.779); e a agricultura e gandería, con apenas 32 (e 626 que continúan sen traballo).

Os menores de 25 anos notaron, pola súa banda, moito menos a baixada do desemprego na comarca, onde 1.053 seguen sen traballo a pesar de si ter conseguido un outros 110 mozos. Os maiores desta idade acapararon, pois, a maior parte dos novos contratos. En total, 881 foron a parar a mans de adultos que superan os 25 anos, dos que, aínda así, segue habendo 15.089 nas listas do Sepe.

A distribución dos empregos logrados no mes de agosto foi, con todo, equitativo no que por razón de sexo se refire: actualmente hai 7.819 mulleres no paro na comarca, e 7.270 homes. As contratacións dirixíronse a ambos case en partes iguais: 59 para o xénero masculino e 51 para o feminino.

Menos rechamante en xullo

Os datos resultan menos positivos se se comparan cos de xullo deste ano. Nas últimas semanas o paro apenas descendeu en 46 persoas en toda a comarca, e incrementándose, no entanto, nalgúns municipios, como Marín (onde aumentou en 35 persoas), Poio (en 9), Campo Lameiro (6), Barro (5) e Moraña (con 3 parados máis).

Destaca tamén o incremento que sufriron os datos de desemprego na comarca de Pontevedra no sector servizos en relación ao mes anterior. Un total de 17 veciños máis se atopan en situación de desemprego, mentres que a industria deixou 9 parados máis.

Menos prestacións

UGT Pontevedra e Arousa, pola súa banda, lamentou onte que só o 5,7% dos novos contratos son indefinidos e aproveitou para expresar «unha gran preocupación pola preocupante cifra do número de beneficiarios con prestacións en Galicia, que segue baixando con respecto a meses anteriores. Hai 113.589 parados sen ningún tipo de cobertura, desempregados e desempregadas galegas que non perciben ningunha axuda estando en fortísimo risco de exclusión social. Isto demostra que ou proceso de recuperación é moi fráxil e moi débil, centrado basicamente nunha situación que ten dous polos: ou desemprego segue a ser moi elevado e ou forte incremento dá desigualdade e a pobreza neste país».

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2014/09/03/comarca-pontevedra-mil-empleos-agosto-2013/0003_201409P3C4991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz&idioma=galego

O paro volve baixar en marzo e deixa 415 desempleados menos na comarca

PORTADA faro-de-vigo

A comarca de Pontevedra pechou o pasado mes de marzo cun novo descenso nas cifras do paro. Os 14 municipios do área de influencia da capital rexistraron un total de 20.692 persoas anotadas nas listas do INEM, o que supón 415 menos que a finais de febreiro. A comparativa interanual deixa tamén un descenso do desemprego, xa que a estas alturas do ano en 2013 a comarca sumaba un total de 22.234 parados, 1.542 máis que na actualidade.

Aínda que o descenso foi xeneralizado e rexistrouse en todos os municipios da comarca, Pontevedra foi a cidade na que máis baixou o desemprego. A capital da provincia quédase en 8.666 parados, 206 menos que no mes anterior e 713 menos que fai un ano. Lonxe quedan os 42 desempleados menos de Marín, que conta con 2.663 parados, ou os 39 de Sanxenxo, cun total de 1.878 persoas á procura dun emprego. En Caldas o paro tamén caeu en 35 persoas ( e suma un total de 1.279 desempleados). Cabo destacar o descenso rexistrado en Portas, que cun número total de 347 parados logra reducir en 20 esta cifra con respecto a febreiro.

No resto de municipios Cuntis quédase con 621 parados (menos 9), Moraña con 560 (só un menos), Barro con 426 (once menos), Campo Lameiro con 229 (menos 10), Cotobade con 496 (menos 14), A Lama con 275 (menos 8), Poio con 1.761 (menos seis), Ponche Caldelas con 788 (menos tres) e Vilaboa (con 11 parados menos).

Os datos reflicten un descenso máis acusado do desemprego entre os homes, dun 3,62%, fronte ao 0,21% no caso das mulleres.

Por idades, o paro cae un 2,12% entre os menores de 25 anos, pero en términos interanuales a caída é aínda máis pronunciada, dun 17,81%, segundo os cálculos realizados por UGT na comarca.

Detéctase un importante descenso do paro no sector da construción, que denota certa reactivación do sector, cun descenso do número de desempleados dun 20% fronte ao pasado ano e dun 6% con respecto ao mes de febreiro. Tamén se detecta un importante descenso do paro entre o colectivo de persoas sen emprego anterior, o que para os sindicatos denota, “unha vez máis, a saída dos máis novos do mercado laboral galego” e que optan por acudir a buscar emprego fóra da comunidade.

Desde as centrais sindicais indican que as cifras do descenso do paro son “boas” pero chaman a atención un dato preocupante, o de afiliados á seguridade social. En Galicia, o incremento de afiliados con respecto ao mes anterior é apenas imperceptible, dun 0,34% e a disminución con respecto ao ano anterior é só dun 0,44%.

A unión comarcal de UGT en Pontevedra e Arousa celebra a baixada do paro, e espera que isto “poida ser unha tendencia que se manteña no tempo”. Con todo, consideran clave para iso “acabar coas políticas de axuste e recorte que non conducen a nada”.

Malas condicións

O sindicato tamén espera que non só se restablezan os niveis de emprego, senón tamén de calidade do mesmo, xa que “o que estamos observando agora é que a día de hoxe coas condicións salariales que se están impoñendo e a perda continua de dereitos, ter un posto de traballo xa non garante a unha familia escapar da lacra da pobreza”.

http://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2014/04/03/paro-vuelve-bajar-marzo-deja/998434.html

paro-vuelve

 

O paro segue aumentando en Barro e supera os 456 afectados

O paro sobe un 3,40% durante decembro en Barro
Os datos de paro feitos públicos polo Ministerio de Emprego, o chamado paro rexistrado, volven arroxar luz sobre o alcance do drama que viven as persoas sen traballo.
A reforma laboral non logra facer repuntar a firma de contratos, que volve caer en decembro respecto ao mesmo mes do ano pasado, cunha porcentaxe mínima de indefinidos respecto da gran maioría de temporais.

PARO 1

PARO 2

m

O paro baixa un 0.45 % durante novembro en Barro

paro 1

paro2

O paro sobe un 8.05 % durante outubro en Barro

paro1paro 2

O paro sobe un 0.74 % durante setembro en Barro

paro septiembre

paro septiembre 2

Maio deixa 184 parados menos na cidade e sitúa a cifra en 9.110 demandantes de emprego

PORTADA faro-de-vigo

Pontevedra arrinca xuño con 9.110 parados, 184 menos dos que rexistraba o mesparo en barro anterior. Un dato positivo per se pero que non aguanta a comparativa interanual dado que maio de 2012 finalizaba con 8.830 demandantes de emprego en Pontevedra e por entón falábase de cifra récord aínda con ser 280 menos que os de hoxe.

Esta comparativa interanual tampouco a resiste a comarca onde os 21.426 parados inscritos no Servizo Público de Emprego son 498 máis que os que había fai doce meses cando sumaban 20.928. Iso non é óbice para que respecto ao mes de abril constátese un adelgazamiento da nómina de demandantes de emprego, en concreto de 662, o que supón un 2,9% menos. Falamos dunha comarca definida por catorce concellos: Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Marín, Vilaboa, Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Ponche Caldelas, Portas, Moraña, Cuntis e Caldas de Reis.

Sindicatos (CC OO, UGT ou CIG) e organizacións empresariais (Aempe ou CEP) coinciden en sinalar que calquera baixada do paro é “unha boa noticia” pero tamén coinciden en apelar á prudencia antes de botar as campás ao voo. Os matices e diferenzas chegan á hora de poñer o acento sobre os datos estatísticos. Os axentes sociais subliñan a precariedad das incorporaciones ao mercado de traballo -máis contratos temporais, de menor duración, remuneraciones máis baixas e xornadas laborais máis longas das oficiais- e a súa estacionalidad, o que lles leva a sinalar que será o outono o que marque, si é que o hai, un cambio de tendencia.

Os empresarios, pola súa banda, recordan que no verán sempre se activa a contratación da man do sector servizos, basicamente dos ligados ao turismo e ao comercio e que será a adopción de medidas encamiñadas a fomentar o crédito, sobre todo o dirixido ás pymes, o que posibilitará a reactivación económica e con iso a creación de emprego.

O sector servizos se erige como o gran dinamizador laboral de Pontevedra o que explica que sexa o seu epígrafe o que acumule o maior número de demandantes de emprego: na capital supoñen o 63,4% de todos os inscritos no paro. Malia o seu movilidad e elevado grado de flexibilidad laboral o sector servizos é o único no que o paro aumenta na cidade no último ano; ata un 11,25% ou 585 persoas en términos absolutos.

Esta mesma circunstancia reprodúcese en Sanxenxo, un dos dous municipios turísticos por antonomasia da provincia, onde a variación interanual rexistrada no sector servizos sitúase en 193 parados máis, un 19,98% máis que en mayo de 2012.

A CEP vincula o descenso da contratación no sector turístico, e tamén no do comercio, á caída en picado do consumo.

Desde un punto de vista laboral, maio foi positivo sempre que o número de parados descendeu respecto ao mes anterior nos catorce municipios que integran a comarca de Pontevedra, en cifras á baixa que van desde os 4 parados que perderon esta condición na Lama aos 184 de Pontevedra, pasando polos 84 de Marín, os 74 de Sanxenxo, os 66 de Poio.

http://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/06/05/mayo-deja-184-parados-ciudad/823117.html

O número de parados en abril aumentou en 12 persoas en Barro

O paro incrementouse en abril nun 2,64 % no Concello de Barro.

O número de parados rexistrados nas Oficinas de Emprego en Barro ó termo do mes de abril aumentou en 12 persoas con relación ó mes anterior, co que o número de de- sempregados se situou en 466. A subida é a maior dos últimos seis anos no concello.

O paro masculino situouse a finais do mes pasado en 261 mentres que o feminino se cifrou en 205. Do total de parados en Barro, 45 son menores de 25 anos, deles 19 son mulleres e 26 homes.

PARO 1

PARO 2

 

A afiliación á Seguridade Social na comarca cae a 57.000 traballadores, o 30% da poboación

faro de vigo

Cos datos do desemprego sen noticias positivas desde fai meses e o Ministerio-de-empleo-y-seguridad-socialpanorama empresarial moi afectado pola crise, o balance deste ano no número de traballadores afiliados á Seguridade Social en toda a comarca non fai máis que engadir un novo borrón ao reflexo real da situación laboral nos 14 municipios da contorna de Pontevedra. As últimas estatísticas, actualizadas ao pasado mes de marzo, poñen de manifesto que en toda a comarca son menos de 57.000 as persoas dadas de alta na Seguridade Social, o que supón o 30% dos case 190.000 habitantes deses 14 municipios.

O escenario que debuxan os últimos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) revelan que Pontevedra, Barro, Poio, Vilaboa, Caldas, Cuntis e Sanxenxo son os concellos que, dentro deste negativo balance, ofrecen un resultado máis aceptable, ao situarse nesa media do 30%, pero en casos como Campo Lameiro e, sobre todo A Lama, compróbase que a situación é peor, cun 24 e un 14% de afiliados á Seguridade Social respectivamente sobre a poboación total. A estes datos débense engadir as 22.067 persoas anotadas nas listas oficiais do desemprego, o que supón máis do 11% do censo conxunto de toda a comarca.

Coas estatísticas de marzo ponse de manifesto que os 56.925 afiliados actuais á Seguridade Social con algo máis de dous mil menos que fai un ano (unha caída do 3,6%) pero si compárase cos mellores datos dos últimos dous anos (en xullo de 2011 chegábase ás 63.600 altas) compróbase que o esborralle supera o 10%.

No caso concreto da capital da provincia, o número de afiliados é de 26.905 traballadores, a cifra máis baixa dos últimos dous anos, cando se superaban os 29.000. Por sectores, o que rexistra unha perda de maior calibre é o da construción, con apenas 1.800 inscritos e un descenso do 30% desde xullo de 2011. Aínda que todos os capítulos laborais rexistran descensos, é o dos servizos (unha actividade básica na economía local) a que soporta mellor este fenómeno, ao sumar 22.028 altas, apenas un 0,5% menos que en marzo de 2012. A industria caeu no mesmo periodo un 3,5% e a agricultura e pesca limita os danos a un 1,1% de baixada, ao sumar 506 afiliados no municipio.

O sector servizos en xeral, e de xeito especial as actividades ligadas ao turismo e ao comercio, actuaron en marzo como dinamizador do emprego na comarca, tendo en conta que sectores como a industria, a construción naval e auxiliares ou o metal están sumidos nunha sucesión de ERE suspensivos (temporais) e despedimentos. Por outra banda actividades tradicionais en Pontevedra, como a construción está en caída libre desde o estallido da burbulla inmobiliaria, no ano 2008, e segundo empresarios do sector aínda non tocou fondo. Paralelamente o autoempleo gaña adeptos como fórmula laboral.