D.E.P.D JESÚS PINTOS MAQUIEIRA

_20200123_165156

D.E.P.DOÑA DOLORES TORRADO CACHAFEIRO

_20200117_155601

D.E.P.D. DANIEL VARELA ARCEO

_20191231_154754

D.E.P.D. JOSE VICTORIANO FONTAN REDONDO

_20191215_153701

D.E.P.DÑA. AMPARO ELENA CALVO MAQUIEIRA

_20191212_164534

D.E.P.D. DAVID OUTEDA REY

_20191212_161554

D.E.P.D. JOSÉ CARAMES CASTRO

_20191126_212049

D.E.P.D. SAVERIO MANGHISI MAGGPINTO

_20191120_172300

D.E.P.D BELARMINO CORREDOIRA GARCÍA “BELÉN”

_20191108_194844

D.E.P.D LUIS CANCELA GARCÍA

_20191107_161455

OFERTA DE EMPREGO EN BARRO

_20191024_163624

D.E.P.DOÑA PILAR BARROS NEIRA

_20191020_124742

D.E.P.DOÑA MARÍA OUBIÑA MARTÍNEZ

_20191014_190502

D.E.P.DOÑA CARMEN OUTÓN VARELA

_20191013_112344

D.E.P.DOÑA CARMEN ARZUA REY

_20191011_155612