Habitantes de Barro segundo lugar de nacemento

Segundo os datos publicados polo INE procedentes do padrón municipal de 2015 o 57.78% dos habitantes empadronados no Municipio de Barro naceron no devandito municipio, o 38.94%  emigraron a Barro desde diferentes lugares de España, o 33.60% desde outros municipios da provincia de Pontevedra, o 3.19% desde outras provincias da comunidade de Galicia, o 2.15% desde outras comunidades autónomas e o 3.27% emigraron a Barro desde outros países.
lugar de nacimiento
habitantes extranjeros en barro
Segundo os datos ofrecidos polo INE na estatística do padrón os habitantes empadronados en Barro que naceron noutros países ascenden a 122.
  •  63 habitantes, 29 homes e 34 mulleres nacidos en América.
  • 49 habitantes, 32 homes e 17 mulleres nacidos en Europa.
  • 7 habitantes, 6 homes e 1 muller nacidos en África.
  • 2 mulleres nadas en Asia.
  • 1 muller nada en Oceanía.

 

 

 

DEMASIAS DE LOS INVASORES

RECUERDOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIAGuerra Independencia Barro

Guerra Independencia Barro 2

Guerra Independencia Barro 3

Guerra Independencia Barro

Barro 1945

O CNIG xa ten dispoñibles as fotografías aéreas do voo americano do 1945 (ata agora o máis antiguo era o de 1957).
Velaivan as fotos da zona.
6
5
4
3
1
2
nn