CONCURSO DE CONTOS 2015

contos

X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “IMAXES DE BARRO” 2015

  1. TEMAS:

A viña e o viño, cultura e tradición en Barro.

A auga no Concello de Barro.

  1. PREMIOS:

De entre todas as fotografías recibidas, concederanse un primeiro premio e un premio finalista.

1er PREMIO:

A viña e o viño,… = 90 €

A auga no Concello de Barro. =90 €

PREMIO FINALISTA:

A viña e o viño,… =45 €

A auga no Concello de Barro. =45 €

  1. CÓMO PARTICIPAR:

Poderán participar no concurso todas as persoas de casqueira idade e procedencia.

Cada participante poderá presentar un máximo de 2 fotografías polo que non se aceptarán máis de 4 fotografías por persoa.

As fotografías poderán ser en color ou en branco e negro e realizadas mediante unha cámara analóxica ou dixital.

Envíos:

O participante deberá enviar a/s fotografía/s atendendo ós seguintes requisitos:

– Enviar unha impresión en papel fotográfico de tamaño de 24 x 30 cm., en color ou en branco e negro e en soporte dixital.

No dorso de cada fotografía deberá figurar:

– tema.

– lema igual para o conxunto de fotografías.

– título de cada una.

Exemplo:

Temas: A auga no Concello de Barro.

Lema: dentro da auga

Titulo da fotografía:xira rio.

Nun sobre pechado co mesmo lema e categoría escrito por fora, deberán axuntar os seguintes datos: nome e dirección teléfono fixo e móbil do autor, lema, título, lugar e data da fotografía.

Toda a información deberá enviarse por correo ou entregarse no concello con rexistro de entrada nun sobre pechado a: Concurso Fotografía “Imaxes de Barro 2015”. Santo Antoniño Perdecanai, s/n. 36194 Barro Pontevedra

Calendario:

– A data de recepción comezará o 20 de abril de 2015 e rematará o 20 Maio de 2015, ambas inclusive. Os traballos recibidos despois da data de reunión do xurado quedaran excluídos.

-Mércores 22 de maio reunión do xurado.

-O fallo do xurado farase público nos medios de comunicación e na páxina de Internet http://www.barro.es durante o mes de maio de 2015.

Xurado:

O xurado estará integrado por:

-Alcalde ou persoa en quen delegue.

-2 expertos en fotografía

-Actuando como secretaria, a Informadora Xuvenil do Concello de Barro.

Os criterios de avaliación do xurado serán a creatividade e a calidade fotográfica.

A selección dos ganadores será a discreción absoluta do xurado e o seu fallo será definitivo e inapelable.

Os premios serán entregados durante a celebración da Festa do Viño durante o terceiro fin de semana do mes de xuño de 2015

  1. RESTRICCIONES

-Non se aceptarán fotografías realizadas por persoas distintas o autor ou que non sexan propiedade do autor.

-Non se aceptarán fotografías que xa se publicaran, exhibiran ou premiaran con anterioridade.

-As fotografías deberán ser realizadas dentro dos límites do Concello de Barro.

O participante manifesta e garantiza ó concello de Barro que é o único titular de todos los dereitos do autor sobre a fotografía que presenta ó Concurso.

-A participación no Concurso leva a cesión por parte dos gañadores e finalistas a favor do Concello de Barro dos dereitos de reprodución e distribución, sobre as obras fotográficas, e a exposición dos seus traballos durante o ano 2015. Así mesmo poderán aparecer tanto nas publicacións editadas polo Concello de Barro como na Web http://www.barro.es, sempre citando a procedencia e autor.

-Os participantes que non cumpran con calquera dos requisitos indicados nesta convocatoria serán descalificados automaticamente.

  1. XERAIS

As impresións en papel fotográfico, enviadas o concurso serán devoltas ós participantes que pasarán a recollelas pola Oficina de Información Xuvenil do Concello.

Correrá a cargo de cada participante o risco por perdidas ou danos ás fotografías durante o envío.

O enviar a súa imaxe, o participante acepta cada un dos termos e condicións aquí expostas.

Barro 23 de marzo de 2015.

fotografia concello barro

Concurso de relato curto e poesía “Letras Novas”

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, a localidade conxunta de Galiza Nova Barro-Caldas-GN Moraña-Portas, organiza o primeiro concurso de relato curto e poesía “Letras Novas” co fin de promover a expresión escrita e o noso idioma.

As obras terán unha temática libre, en galego. A poesía terá unha extensión máxima de 50 versos e o relato curto terá entre 1500 e 2000 palabras.
Cada participante poderá apresentar como máximo UN traballo en cada modalidade, o cal deberá ser orixinal e inédito.

As composicións pódense entregar en man ao profesorado de galego dos centros publicos de Barro, Moraña, Portas e Caldas de Reis, ou
pódense entregar vía e-mail (gnbarrocaldasmoranha@hotmail.com) en formato PDF indicando nome, apelidos, idade, enderezo e teléfono de contacto, así como tamén, se o tiver, o título da obra. Os datos persoais en ningún caso serán entregados ao xurado.

Dividido en dúas categorías por idade:
– Modalidade xuvenil: até 18 anos
– Modalidade adulta: a partir de 18 anos

O xurado estará composto por profesorado dos centros educativos de Portas, Moraña, Barro e Caldas de Reis. O límite de entrega será o día 10 de maio.
O nome das persoas premiadas daranse a coñecer nun acto público o vindeiro 18 de Maio no auditorio de Caldas de Reis. (A hora do evento debe ser consultada no blogue abaixo citado)

Podes solicitar mais información no: gnbarrocaldasmoranha@hotmail.com e
consultar as bases do concurso en: www.gnpontevedra.blogaliza.org

Cartaz letras novas jpg

CONCURSO DE CONTOS 2013

contos 1

contos 2

IX Concurso de Fotografía “Imaxes de Barro” 2013.

FOTOGRAFIA 1

FOTOGRAFIA 2

Gañadores do concurso de fotografia da OMIX

omix barro

PREMIADOS NO CONCURSO DE FOTOGRAFIA IMAXES BARRO 2008

OS PREMIADOS DEBERÁN PASAR A RECOLLER OS PREMIOS O DOMINDO DÍA 15 DE XUÑO ÁS 14:00 HORAS NO CAMPO DA FESTA.

A EXPOSICIÓN DAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS PODERASE VISITAR A PARTIR DO DOMINGO NA SALA DE EXPOSICIÓNS DA CASA DA CREGA.

CATEGORÍA Ata 18 anos:

premio na categoría “Aspectos históricos, arquitectónicos, paisaxisticos e etnográficos do Concello de Barro” para “El agua sen rumbo” de García García, Susana co lema: “81”.

premio na categoría “Aspectos históricos, arquitectónicos, paisaxisticos e etnográficos do Concello de Barro” para “A Pista” de Cancela Calvo, Giovanna co lema: “68D”.

premio na categoría “A viña e o viño, cultura e tradición en Barro” para “O fin” de Maquieira Buceta, David co lema: “85”

premio na categoría “A viña e o viño, cultura e tradición en Barro” para “A Borracheira” de Iglesias Otero Héctor co lema: “17”.

CATEGORÍA de 18 EN DIANTE

premio na categoría “Aspectos históricos, arquitectónicos, paisaxisticos e etnográficos do Concello de Barro” para “Aperta” de Francisco Ameixeira Sánchez co lema Londra.

premio na categoría “Aspectos históricos, arquitectónicos, paisaxisticos e etnográficos do Concello de Barro ”Lusco e fusco” de David Parrado Maquieira co lema “Barro en cores ´08”

premio na categoría “A viña e o viño, cultura e tradición en Barro
para “A luz de outono foto 6” de de David Parrado Maquieira co lema: “Barro en cores ´08”.

premio na categoría “A viña e o viño, cultura e tradición en Barro” para “Encorvada” de José Manuel Mosquera Cordo co lema: “Conta atrás”.

Concurso de Fotografía e de Contos

O Concello de Barro vai a celebrar o IV Concurso de Fotografía “Imaxes de Barro 200” , e o Concurso “Os Contos que contan”.

1. CATEGORÍAS:
Aspectos históricos, arquitectónicos, paisaxísticos e etnográficos do Concello de
Barro.
A viña e o viño, cultura e tradición en Barro.
2. PREMIOS:
De entre todas as fotografías recibidas, concederanse un primeiro premio e un
premio finalista por categoría.
Adultos a partir de 18.
1er PREMIO:
Aspectos históricos,… =200 €
A viña e o viño,… = 200 €
PREMIO FINALISTA:
Aspectos históricos,… =150 €
A viña e o viño,… =150 €
Xuvenil ata 18 anos.
1er PREMIO:
BASES
IV CONCURSO
DE
FOTOGRAFÍA
“IMAXES DE BARRO”
2008
CONCELLO DE BARRO
SUBVENCIONA :
MAIS INFORMACIÓN: OMIX 986714806
CONCELLO DE BARRO
Aspectos históricos,… =100 €
A viña e o viño,… = 100 €
PREMIO FINALISTA:
Aspectos históricos,… = 50 €
A viña e o viño,… = 50 €
3. CÓMO PARTICIPAR:
Podrán participar no concurso todas as persoas de calqueira idade e procedencia.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías por categoría polo que
non se aceptarán máis de 6 fotografías por persoa.
As fotografías podrán ser en color ou en branco e negro e realizadas mediante unha
cámara analóxica ou dixital.
Envíos:
O participante deberá enviar a/s fotografía/s atendendo ós siguientes requisitos:
– Enviar unha impresión en papel fotográfico de tamaño de 24 x 36 cm., en color ou
en branco e negro.
– No dorso de cada fotografía deberá figurar un lema igual para o conxunto de
fotografías e o título de cada una. Nun sobre pechado co mesmo lema escrito por
fora deberán axuntar os siguientes datos: nome e dirección teléfono fixo e móbil do
autor, a categoría, título, lugar e data da fotografía.
Toda a información deberá enviarse por correo ou entregarse no concello con rexistro
de entrada nun sobre pechado a:
Concurso Fotografía “Imaxes de Barro 2008”. Santo Antoniño Perdecanai, s/n.
36194 Barro Pontevedra
Calendario:
– A data de recepción comezará o 15 de marzo de 2008 e rematará o 15 Maio de
2008, ambas inclusive. Os traballos recibidos despois da data de reunión do xurado
quedaran excluídos.
-Venres 16 de maio reunión do xurado.
-O fallo do xurado farase público nos medios de comunicación e na páxina de
Internet http://www.barro.es durante o mes de xuño de 2008.
Xurado:
O xurado estará integrado por:
-Alcalde ou persoa en quen delegue.
-Por un concelleiro representante de cada un dos grupos políticos do concello.
-2 expertos en fotografía
-Actuando como secretaria, a Informadora Xuvenil do Concello de Barro.
Os criterios de avaliación do xurado serán a creatividade e a calidade fotográfica.
A selección dos ganadores será a discreción absoluta do xurado e o seu fallo será
definitivo e inapelable.
Os premios serán entregados durante a celebración da Festa do Viño durante o
terceiro fin de semana do mes de xuño de 2008, (13, 14 ou 15).
4. RESTRICCIONES
-Non se aceptarán fotografías realizadas por persoas distintas o autor ou que non
sexan propiedade do autor.
-As fotografías non poderán ser alteradas electrónicamente nin por calquera outro
medio. Tampouco se aceptarán fotomontaxes. Se permitirán mínimas correccións de
color e luminosidade.
-Non se aceptarán fotografías que xa se publicaran, exhibiran ou premiaran con
anterioridade.
-As fotografías deberán ser realizadas dentro dos límites do Concello de Barro.
O participante manifesta e garantiza ó concello de Barro que é o único titular de todos
los dereitos do autor sobre a fotografía que presenta ó Concurso.
-A participación no Concurso leva a cesión por parte dos gañadores e finalistas a
favor do Concello de Barro dos dereitos de reprodución e distribución, sobre as obras
fotográficas, e a exposición dos seus traballos durante o mes de xuño de 2008. Así
mesmo poderán aparecer tanto nas publicacións editadas polo Concello de Barro con
referencia á Festa do Viño como na Web http://www.barro.es, sempre citando a
procedencia e autor.
-Os participantes que non cumpran con calquera dos requisitos indicados nesta
convocatoria serán descalificados automaticamente.
5. XERAIS
As impresións en papel fotográfico, enviadas o concurso serán devoltas ós
participantes que pasarán a recollelas pola Oficina de Información Xuvenil do
Concello.
Correrá a cargo de cada participante o risco por perdidas ou danos ás fotografías
durante o envío.
O enviar a súa imaxe, o participante acepta cada un dos termos e condicións aquí
expostas.

PRIMEIRA: O presente concurso denominase: “OS CONTOS QUE CONTAN”
SEGUNDA:

Poderán concorrer a este certame, calquera afeccionado que non sexa
profesional nin teña publicado individualmente ningún traballo literario.
TERCEIRA:
Os traballos compre que sexan orixinais e inéditos, en lingua galega e terán
unha extensión mínima de:
• Para @s rapaces/as de entre 3 e 5 anos, imprescindible que realicen
alomenos 5 ilustracións que conten unha historia.
• Para @s mozos/as de primaria o extensión será libre, tendo en conta
que deberá ter estrutura de conto, sendo requisito imprescindible que se
acompañen de ilustracións e se presenten no formato facilitado pola
organización.
• Para @s mozos/as de secundaria, a extensión e formato serán libres
sendo requisito imprescindible que presenten os traballos a dobre espazo e con
letra de imprenta.
• Para @s persoas a partir de 17, os traballos terán unha extensión e
formato libres sendo requisito imprescindible que presenten os traballos a
dobre espazo e con letra de imprenta.
CUARTA:
SUBVENCIONA : CONCELLO DE BARRO
Concederanse os participantes un pequeno agasallo, xunto con varios premios
según a categoría que corresponda (deberán recollelo, na entrega de premios)
1. Infantil: Pequeno agasallo a tódolos participantes
2. 1 Ciclo de primaria: Material didáctico e un lote de libros
3. 2 Ciclo de Primaria: Material didáctico e un lote de libros
4. 3 Ciclo de primaria: Material de didáctico e un lote de libro
5. 1 Ciclo de secundaria: Material de didáctico e un lote de libros
6. 2 Ciclo de secundaria: Material de didáctico e un lote de libros
7. De 17 a 26 anos: Material de didáctico e un lote de libros
8. De 27 en diante:Material de didáctico e un lote de libros
QUINTA:
O prazo de presentación dos traballos rematará as 14 horas do mércores 30
abril de 2008.
SEXTA:
Os orixinais presentaranse na OMIX ou na Biblioteca do Concello de Barro.
Terán que remitirse nun sobre, no que se indique na súa parte exterior a idade.
No interior da plica, consignarase o nome do autor, o seu enderezo postal e o
teléfono na parte posterior da última folla da súa obra. A remisión farase á
OMIX de Barro ( Santo Atoniño- Perdecanai nº 8 36194 Barro) ; indicando no
sobre: PARA O CERTAME “OS CONTOS QUE CONTAN”.
Coa conmemoración das LETRAS GALEGAS O 17 DE MAIO DE 2008
realizaremos a lectura e exposición dos contos, para contar coa opinión do
colectivo o que vai dirixido este certame, que se levará a cabo o venres 16 e o
sábado 17 de maio pola mañá.
SÉTIMA:
O Xurado fará público o seu fallo o día no que se falle o premio; o xoves 15 de
maio pola mañá. Os autores comprométense a acudir a esta biblioteca para
recolle-lo seu premio que se entregará o sábado 17 de Maio.
OITAVA:
A concesión do premio non implicará a perda dos dereitos do autor do traballo
premiado. Nembargantes o Concello de Barro reservarase o dereito de publicar
total ou parcialmente os traballos premiados.
NOVENA:
Os traballos presentados poderanse retirar polos seus autores, previa
acreditación da súa pertenza. O prazo para retiralos caducará os 2 meses de
fallado o premio. Non responsabilizandose da perda fortuíta dalgún orixinal.
DÉCIMA:
A participación neste concurso implica a aceptación destas bases, e polo
demais, o que non este previsto, estará ó que determinen os membros do
xurado.
UNDÉCIMA:
Se os traballos presentados, non reuniran a suficiente calidade, a proposta do
xurado, poderá declararse deserto o premio.
DUODÉCIMA:
O Xurado estará formado por:
• Departamentos de lingua e literatura Castela e departamento de lingua e
literatura galega do I.E.S de Barro ou persoa en quen delegue.
• Pola Concelleira de Cultura ou persoa en quen delegue.
• Representante de normalización linguística do centro de Primaria e
profesor/a de galego e literatura castelá ou persoa en quen delegue.
• Pola responsable da Biblioteca Pública do Concello de Barro.
• Actuando como secretario, o secretario do Concello de Barro.
Barro, 25 de febreiro de 2008
O Alcalde Presidente do Concello de Barro
Asdo.: José Antonio Landín Eirín